WordPress Creació de Temes

Objectiu:

-Entendre el funcionament de Wordrpess
-Descobrir com funciona un tema de Wordpress
-Aprendre a crear un tema propi des de zero.
-Entendre temes creats per altres per adaptar-los a les nostres necessitats.

Temari:

BLOC 1 : DEFINICIÓ  i DISSENY DEL NOSTRE BLOG

1.

Introducció
Conceptes bàsics: php, mySQL, CSS, xHTML
Tipus de blogs: expert, corporatius, de noticies, de campanya.
Pluggins i Widgets.
Crear l'espai de treball

2.

Disseny de la interfície
Definir el tipus de pàgina que volem crear i llistar els continguts
Dibuixar estructura
Crear arxiu de text amb l’estructura desitjada
Crear estil CSS per canviar la tipografia i distribució dels elements.
Treballar en un editor gràfic (photoshop) elements gràfics i esquema de color.

3.

Maquetació de la interfície
Aplicar elements gràfics a l’estructura creada.
Crear pàgina html de base

BLOC 2 : CODIFICIACIÓ

4.

Crear base de dades i Instal·lar wordpress
Descarregar última versió
Pujar carpeta (per ftp) al servidor
Crear base de dades mySQL
Instal·lar Wordpress

5.

Preparar el nostre tema
Entendre com funciona un tema.
Crear carpeta i preparar arxius.
Adaptar l’arxiu CSS
Seleccionar el nostre tema.

6.

Crear pàgina home.php
El loop
La sidebar
La navegació
El títol i les metaetiquetes
Dividir la pàgina en diferents arxius reciclables.

7.

Crear altres pàgines.
La jerarquia d’arxius a Wordpress
Category.php, page.php, index.php, single.php,...
Crear pàgina amb plantilla personalitzada.
Crear pàgina 404

8.

Comprovar
Provar la pàgina a diferents navegadors.
Comprovar estàndards W3C
Corregir possibles errors.

BLOC 3 : DISTRIBUCIÓ

9.

Distribuir el nostre tema
Crear miniatures (screenshot)
Netejar carpeta
Revisar estil: codi i informació (nom del tema, URIs, descripció, versió, autor i llicència)
Crear arxiu readMe.txt: què oferim, què han de vigilar,...
Crear .zip
Provar el paquet

 

T'interessa aquest curs?

Si t'interessa aquest curs, com a programador/a d'un centre d'estudis o com alumne, fes servir el següent formulari i em posaré en contacte amb tu.

Actualment...

Actualment, hi ha un curs programat a l'Espai Virreina. La matrícula és oberta fins que hi hagi prou gent matriculada.

Espai Virreina
Centre d'estudis de la imatge digital
Carrer Or, nº 42 (Plaça de la Virreina)
08012 Barcelona
Tel. 93 217 18 48
evirreina@espaivirreina.com
http://www.espaivirreina.com/

 

laia jutglà